KINDERTAND-Anesthesie is een samenwerkingsverband van tweedelijns praktijken voor Kindertandheelkunde. Het zijn praktijken van geregistreerde tandarts-pedodontologen (TP). De kern van de samenwerking ligt in het veilig indiceren en uitvoeren van noodzakelijke tandheelkundige behandelingen onder narcose bij kinderen. Het betreft alleen behandelingen die anders niet op een normale manier kunnen worden uitgevoerd.

De samenwerkende praktijken volgen gemeenschappelijke protocollen voor indicatie en diagnostiek. Dat betekent dat bij alle praktijken het belang van het kind op de eerste plaatst komt. In samenspraak met u, de ouders, wordt de beste behandel mogelijkheid gekozen. Regelmatig is overleg tussen de praktijken nodig in gemeenschappelijke vergaderingen of via beveiligde mail of whatsapp. De TP staat ingeschreven in het register van Tandarts-Pedodontologen van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde. De narcosebehandeling wordt apart gevisiteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).

Voor de narcose behandelingen hebben we afspraken gemaakt met alle verzekeraars. In principe vallen ze onder de hoofdverzekering en worden gewoon vergoed. De behandeling moet wel apart aangevraagd worden bij uw verzekering.

Voor inzicht in de behandellokaties waar KINDERTAND-Anesthesie actief is, kunt u onderstaande links gebruiken.